HOME / Search / Hogyan lehet fogyni arcból

Hogyan lehet fogyni arcból

És képzelj hozzá egy megfelelő kamasztestet, egy vékony, szögletes, a gyors növéstől hajlott hátú fiút. Sokszor már arra is gyanakodott, hogy Mihály nem is a saját szemével nézi őt, hanem a többiek szemével. De ekkor még nem sokat törődött velük, mert eleinte teljesen lefoglalta Velence velencesége: Ebéd közben egyre elvörösödtem, és egy időben már a legkisebb ok is elég volt, hogy úgy érezzem, hogy rögtön sírva fakadok. Kiskocsmákban itta le magát egyedül, pálinkával, mint a rossz emberek. A házat már előbb megvette egy Munk nevű gazdag ember, apám egy üzletbarátja.
A citromos víz segíti a fogyásod?


Gyere, szálljunk ki Arezzóban. Mihály elfelejtette Toszkánát, és bortól kipirult arca egészen elsápadt a hirtelen rátörő megkívánástól. Az örvény ezúttal annál plauzibilisabb volt, mert csakugyan magaslaton álltam. A városházán dolgozott, normális kispolgárok között, akik nem tartották épelméjűnek. Nem is tudod elképzelni, mennyire irreálisak voltak, mennyire irtóztak minden gyakorlati valóságtól. Tamás volt az ideálom, Éva inkább csak ráadás és erotikus eszköz ezekben a játékokban.

Akkor úgy éreztem, hogy a régi játék valósággá válik, és én lassan elpusztulok a nagy beteljesedésben. Akármikor be lehetett hozzájuk állítani, az ember sosem zavarta őket, tovább folytatták a maguk életét, mintha az ember ott se lenne.

És talán igazuk is volt. Én is szerettem testvéreimet, nem veszekedtem velük túlságosan sokat, a családi összetartást komolyan vettem, amenn yire elvont és szórakozott természetem megengedte. Túlságosan is polgár vagyok, és túlságosan annak neveltek otthon, hiszen te tudod. Ervin bizonyára nem azért lett szerzetes, mert Évát nem vehette feleségül. Minden más tekintetben is kívül álltak az élet megszokott rendjén.

Egy este színházban voltak, és mikor utána visszaérkeztek a hotel halljába, Mihály úgy érezte, hogy nagyon szívesen meginna még valamit. Amikor apjuk a terem túlsó végébe ért, alakja elveszett a homályban. Mindig te leszel az áldozat. És hogy más kapcsolatokra építettem fel az életem. Mert hogy egy vár vagy egy székesegyház nagyon öreg, teljesen időszerűtlen, és itt-ott omladozik, az természetes, az a d olga. Bár nagyon ügyesen tudott a semmiből eleganciát varrni magának, azért ahhoz a semmihez is kell egy kis pénz.


Legfőbb ambíciója az volt, hogy bebizonyítsa nekem, hogy különb nálam. A pénz számukra nem létezett. János úgy tudta, hogy meg is pofozta. A két Ulpius kevéssé vette ki részét a katolicizmusból. Szerelmeiről az egész osztály tudott, mert hiszen egész délután az illető kislánnyal sétált a Gellérthegyen, és verseket írt hozzá. Túlságosan is polgár vagyok, és túlságosan annak neveltek otthon, hiszen te tudod. Arra kérlek, jól jegyezd meg magadnak Erzsi dátumait. Valószínűleg azért éreztem magam oly jól köztük, mert ilyen kelták voltak.

Éva nagyon szégyellte magát, és nem felelt. Különös géniusza, történelmi tudása teljesen ismeretlen maradt az iskolában, amit ő egyébként egy csöppet sem sajnált. És azután csakugyan elért az örvény.


A harag és a megdöbbenés az örvendező kíváncsiságnak adott helyet. Nem vagyok rá kíváncsi. És a furcsa lányokkal is jól megértettük egymást, legalábbis én úgy éreztem, hogy a keltákra és a halottszigetekre vonatkozó enyhe vallástörténeti fejteget éseim élénk visszhangot váltanak ki abból a színinövendékből, aki nagyobbára mellettem ült. Amint később rájöttem, rendkívül féltékenyek voltak egymásra, és nagyrészt ez volt az oka annak, hogy nem barátkoztak s enkivel. Mihály arca azonnal megváltozott. De csak egy pillanatig tar tott, azután megint komoly ember lett.

Bevallom őszintén, legszívesebben állandó havi összeget fizetnék, de tudom, hogy ez szemtelenség lenne. Mikor megismerkedtünk, Tamás éppen egy vallástörténeti tanulmányon dolgozott. Innen tudtuk, hogy katolizált.


Nem fárasztották magukat halálra, hogy megtegyenek mindent, amit a baedeker megkövetel, de még kevésbé akartak azok közé tartozni, akik hazamennek, és hencegve azt mondják: De mikor katolizált, természetesen a szerelemről is lemondott. Már ez magában nagyon romantikus volt a szememben, de tetszett arcának szőke, főhercegi, törékeny mélabúja és sok minden más is. Ez volt az első megdöbbentő élményem az Ulpius-házban, mindjárt első látogatásomkor. Pest minden városrészét külön-külön, szisztematikusan felfedeztem. Csak nem volt semmi erkölcsi érzéke a pénzzel összefüggő dolgok iránt. És talán igazuk is volt. Teljesen magukhoz asszimilálták Ervint és Jánost.

Nekem, a házak barátjának, valóságos főnyeremény. Az én fogam is vacogott, de már akkor is olyan voltam, hogy éppen a legnagyobb félelem tesz váratlanul bátorrá. Ilyenkor kiszaladtam a szobából.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>